FDML Požiarna klapka (stenový uzáver)

FDML Požiarna klapka (stenový uzáver)

FDML
Požiarna klapka (stenový uzáver)

FDML – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia alebo uzatvára vetrací otvor v deliacej konštrukcii.

CHARAKTERISTIKA – FDML POŽIARNA KLAPKA:
 • funkcia lamelovej požiarnej klapky ako aj požiarneho stenového uzáveru
 • rozmery od 200 x 300 do 1 000 x 1000 mm
 • CE certifikácia podla EN 15650
 • testované podľa EN 1366-2
 • klasifikované podla EN 13501-3+A1
 • požiarna odolnosť až EIS 90, E 120 S
 • tesnosť podľa EN 1751 cez teleso trieda B a cez list trieda 3
 • koroziivzdornost podla EN 15650
 • cyklovanie C 10 000 podla EN 15650
 • ovládanie klapiek pomocou servopohonu
 • pre maximálnú rýchlosť 12 m/s a tlakový rozdiel na klapke 1 500 Pa

 

Technická dokumentácia, certifikáty a prehlásenie

Produkty,

ktoré by Vás mohli zaujímať