TECHNICKÁ PODPORA

Home \ TECHNICKÁ PODPORA
Informácia pre projektantov, montážne firmy a investorov:

radi Vám bezodplatne vypracujeme simuláciu vykurovania vašich priestorov, naši špecialisti Vám pomôžu s technickým návrhom riešení. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať!

Termovízne merania umožňujú zistiť nedeštruktívnou metódou v stavebníctve i v oblasti elektroenergetiky rôzne teplotné anomálie, ktoré signalizujú technický problém.

Termografické meranie vyhľadáva netesnosti tepelnej izolácie stien a striech, pričom sa dá určiť ich rozsah. Meranie spočíva v zmonitorovaní infračerveného žiarenia vyžarovaného povrchom objektu (domu, elektrického zariadenia).

Zákazník od vykonaného merania obdrží grafický záznam teplotného obrazu povrchu monitorovaného objektu – termogram.

Vykonávanie termodiagnostiky má významný ekonomický efekt, predchádza sa energetickým stratám a prípadným škodám.

Počítačová simulácia Vašich priestorov obsahuje:

  • výpočet tepelných strát budovy
  • výpočet investičných nákladov
  • výpočet ročnej spotreby plynu
  • doporučenia ako ušetriť
  • hygienické posúdenie pracovného prostredia podľa triedy práce

Pre projektantov ponúkame bezplatné zaučenie obsluhy a používania našich softwerov.

Katalógy na stiahnutie:

Vykurovanie (pdf) MANDÍK GROUP Úsporné vykurovanie 2020

Vzduchotechnika (pdf) MANDÍK GROUP Katalóg produktov 2020

Počítačová simulácia haly infražiaričmi. Prepočíta tepelné straty budovy a náklady na kúrenie.

Na stiahnutie tu: link

Počítačová simulácia vykurovania haly teplovzdušnými agregátmi. Prepočíta tepelné straty budovy a náklady na kúrenie.

Na stiahnutie tu: link

Výpočtový program pre vzduchotechniku a požiarnu techniku.

Na stiahnutie tu: link

Návrhový a výpočtový program pre klimatizačné jednotky.

Na stiahnutie tu: link

Návrhový a výpočtový program pre výber a výpočet vzduchotechnických komponentov.

Na stiahnutie tu: link