FDMS / FDMS-VAV

FDMS / FDMS-VAV

FDMS / FDMS-VAV
Požiarna klapka

FDMS / FDMS-VAV – Požiarna klapka FDMS je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín  horenia z jedného požiarneho úseku do druhého, uzavretím vzduchovodu v miestach osadenia. Klapka je osadená obručou, ktorá nahrádza funkciu požiarnej upchávky a tým zjednodušuje jej vlastnú inštaláciu do požiarne deliacej konštrukcie. V prípade FDMS-VAV je pridané k funkcii klapky tiež ovládanie rýchlosti prúdenia vzduchu – rovnaké ako u variabilného regulátora vzduchu. V tomto prípade je telo klapky predĺžené o nástavec s meracím krížom a regulátorom.

 

CHARAKTERISTIKA :
 • klapky od ø100 mm do 630 mm
 • CE certifikácia podľa EN 15650
 • testované podľa EN 1366-2
 • klasifikované podľa EN 13501-3+A1
 • požiarna odolnosť až EIS 60
 • tesnosť podľa EN 1751 cez teleso trieda C a cez list trieda 2
 • korozievzdornosť podľa EN 15650
 • V prípade FDMS test cyklovania C 10 000 podľa ČSN EN 15650
 • V prípade FDMS-VAV test cyklovania C 20 000 podľa ČSN EN 15650
 • V prípade FDMS je ovládanie klapiek mechanické alebo pomocou servopohonu
 • V prípade FDMS-VAV je ovládanie klapiek iba pomocou servopohonu
 • pre maximálnu rýchlosť 12 m/s a tlakový rozdiel na klapke 2500 Pa

 

Technická dokumentácia, certifikáty a prehlásenie

Produkty,

ktoré by Vás mohli zaujímať