CFDM / CFDM-V

CFDM / CFDM-V

CFDM / CFDM-V
Požiarna klapka

CFDM / CFDM-V – Požiarne klapky sú uzávery v potrubných rozvodoch vzduchotechnických zariadení, ktoré zabraňujú šíreniu požiaru a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do druhého, uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia. V prevedení CFDM-V je táto klapka vo verzii s predĺženým telesom, kedy priamo do telesa klapky je  namontovaný tanierový ventil a tým pádom tento kombinovaný prvok môže byť použitý ako koncový element s požiarnou odolnosťou pri zabudovaní do požiarne deliacej konštrukcie.

 

CHARAKTERISTIKA :
  • klapky ø 100, 125, 160, 200 mm
  • ovládanie klapiek mechanické
  • CFDM-V – prívodný/odvodný tanierový ventil je súčasťou klapky
  • CE certifikácia podľa EN 15650
  • testované podľa EN 1366-2
  • klasifikované podľa EN 13501-3+A1
  • požiarna odolnosť EIS 60, 90, 120
  • tesnosť podľa EN 1751 cez list trieda 2
  • korozievzdornosť podľa EN 15650
  • pre maximálnu rýchlosť 12 m/s a tlakový rozdiel na klapke 1 200 Pa

 

Technická dokumentácia, certifikáty a prehlásenie

Produkty,

ktoré by Vás mohli zaujímať