FDMB (NAHRÁDZA PKTM III)

FDMB (NAHRÁDZA PKTM III)

FDMB
Požiarna klapka

FDMB – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorá zabraňuje šíreniu požiaru a splodín  horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzavretím vzduchovodu v miestach osadenia.

 

CHARAKTERISTIKA :
 • klapky od 100 × 100 mm do 1 000 × 500 mm
 • CE certifikácia podľa EN 15650
 • testované podľa EN 1366-2
 • klasifikované podľa EN 13501-3+A1
 • požiarna odolnosť až EIS 120
 • tesnosť podľa EN 1751 trieda C a cez list trieda 2
 • korozievzdornosť podľa EN 15650
 • cyklovanie C 10 000 podľa EN 15650
 • ovládanie klapiek mechanické alebo pomocou servopohonu
 • pre maximálnu rýchlosť 12 m/s a tlakový rozdiel na klapke 1 200 Pa
 • je možné použiť v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu  

 

Technická dokumentácia, certifikáty a prehlásenie

Produkty,

ktoré by Vás mohli zaujímať