DM-S Požiarna klapka

DM-S Požiarna klapka

DM-S
Požiarna klapka

DM-S – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia.

CHARAKTERISTIKA – DM-S POŽIARNA KLAPKA:
  • klapky od ø 100 do 630 mm
  • CE certifikácia podla EN 15650
  • testované podla EN 1366-2
  • klasifikované podla EN 13501-3+A1
  • požiarna odolnosť až EIS 60
  • kompletne z pozinkovanej ocele
  • ovládanie klapiek pomocou servopohonu
  • pre maximálnú rýchlosť 12 m/s a tlakový rozdíiel na klapce 1 200 Pa

 

Technická dokumentácia, certifikáty a prehlásenie

Produkty,

ktoré by Vás mohli zaujímať