CFDM 250

CFDM 250
Požiarna klapka

CFDM 250 – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorá zabraňuje šíreniu požiaru a splodín  horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzavretím vzduchovodu v miestach osadenia.

 

CHARAKTERISTIKA :
  • klapka ø 250 mm
  • CE certifikácia podľa EN 15650
  • testované podľa EN 1366-2
  • klasifikované podľa EN 13501-3+A1
  • požiarna odolnosť až EIS 90
  • tesnosť podľa EN 1751  cez list trieda 2
  • korozievzdornosť podľa EN 15650
  • ovládanie klapiek mechanické
  • pre maximálnu rýchlosť 12 m/s a tlakový rozdiel na klapke 1 200 Pa

 

 

Technická dokumentácia, certifikáty a prehlásenie

Produkty,

ktoré by Vás mohli zaujímať