Školenie na montáž a kontrolu požiarnych klapiek a uzáverov

Home \ ŠKOLENIE \ Školenie na montáž a kontrolu požiarnych klapiek a uzáverov

Spoločnosť Mandík Group s.r.o. Vás srdečne pozýva na
Školenie na montáž a kontrolu požiarnych klapiek a uzáverov
Po absolvovaní školenia obdrží uchádzač osvedčenie s platnosťou na 5 rokov.

Termín :
16. júna 2022
so začiatkom o 09.30 hodine

Miesto konania:
Kultúrny dom Bajč (info nižšie)

Cena za školenie:
70,-€ + DPH na osobu

Platba:
Prevodom, na základe preddavkovej faktúry.

Termín zaslania prihlášky je najneskôr do 10.6. 2022.
Prihlášky posielajte na e-mail: benkova@mandik.sk
na stiahnutie (.pdf): prihláška

Po absolvovaní školenia uchádzač obdrží osvedčenie s platnosťou na 5 rokov.

Predĺžené oprávnenia vydané v čase pandemických opatrení po tomto termíne strácajú platnosť.
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa školenia, prosím, avizujte svoju účasť zaslaním vyplnenej prihlášky. Následne Vám zašleme preddavkovú faktúru, ktorá musí byť zaplatená tak, aby platba bola pripísaná na náš účet najneskôr 13.6. 2022.
Platba v hotovosti nie je možná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kultúrny dom Bajč, Hlavná 2, (okres Komárno, cca 6 km od Nových Zámkov)
GPS: 47.9245226, 18.2073763