Školenie na montáž a kontrolu požiarnych klapiek a uzáverov

Home \ ŠKOLENIE \ Školenie na montáž a kontrolu požiarnych klapiek a uzáverov

Spoločnosť Mandík Group s.r.o. Vás srdečne pozýva na
Školenie na montáž a kontrolu požiarnych klapiek a uzáverov
Po absolvovaní školenia obdrží uchádzač osvedčenie s platnosťou na 5 rokov.

Termín :
9. marca 2023
so začiatkom o 9:30 hodine

Miesto konania:
Bajč  – Kultúrny dom (info nižšie)

Cena za školenie:
80,-€ + DPH na osobu

Platba:
Prevodom, na základe preddavkovej faktúry.

Termín zaslania prihlášky je najneskôr do 3.3. 2023.
Prihlášky posielajte na e-mail: benkova@mandik.sk
na stiahnutie (.pdf): prihláška

Po absolvovaní školenia uchádzač obdrží osvedčenie s platnosťou na 5 rokov.

Predĺžené oprávnenia vydané po tomto termíne strácajú platnosť.
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa školenia, prosím, avizujte svoju účasť zaslaním vyplnenej prihlášky. Následne Vám zašleme preddavkovú faktúru, ktorá musí byť zaplatená tak, aby platba bola pripísaná na náš účet najneskôr 6.3. 2023.
Platba v hotovosti nie je možná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Bajč – Kultúrny dom, Hlavná 2 (cca 6km od Nových Zámkov). Parkovisko sa nachádza za KD (viď obrázok)
GPS: 47.929152 18.2047407

RELATED POSTS