VPVM Veľkoplošná výusť

VPVM Veľkoplošná výusť

VPVM
Velkoplošná výusť

VPVM – Veľkoplošná výusť je koncový element pre distribúciu vzduchu v klimatizovaných a vetraných priestoroch. Vzduch je privádzaný nízkou rýchlosťou v blízkosti podlahy a odvádza škodliviny z pobytovej oblasti do priestoru pod stropom.

CHARAKTERISTIKA – VPVM VELKOPLOŠNÁ VÝUSŤ:
  • pre prívod vzduchu do pobytovej oblasti
    v kanceláriách, priemyslových objektoch, laboratóriách s vysokou bodovou tepelnou záťažou, alebo škodlivinami znečisteným vzduchom v priestore – malé rýchlosti prúdenia v pracovnej oblasti
  • prietok od 500 do 8100 m3/h
  • pre teplotu privádzaného vzduchu o 1 až 3 °C nižšiu ako v priestore
  • prevedenie kruhové, stenové, rohové
  • privádzaný vzduch sa v priestore rozširuje
    od podlahy smerom hore pomocou konvekčných prúdov
  • vyrobená z oceľového plechu, povrch lakovaný RAL 9010

 

Technická dokumentácia, certifikáty a prehlásenie

Produkty,

ktoré by Vás mohli zaujímať