PKTM III Požiarna klapka

PKTM III Požiarna klapka

PKTM III
Požiarna klapka

PKTM III – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia.

CHARAKTERISTIKA – PKTM III POŽIARNA KLAPKA:
 • štvorhranné od 160 × 160 mm do 0,5 m2 (max. rozměr 1 000 × 500 mm)
 • kruhové klapky od ø 160 do 630 mm
 • CE certifikácia podla EN 15650
 • testované podla EN 1366-2
 • klasifikované podla EN 13501-3+A1
 • požiarna odolnosť až EIS 90
 • tesnosť podla EN 1751 cez teleso trieda C a cez list trieda 2
 • koroziivzdornost podla EN 15650
 • cyklovanie C 10 000 podla EN 15650
 • ovládanie klapiek mechanické alebo pomocou servopohonu
 • pre maximálnú rýchlosť 12 m/s a tlakový rozdíiel na klapce 1 200 Pa

 

Technická dokumentácia, certifikáty a prehlásenie

Produkty,

ktoré by Vás mohli zaujímať