FDMS Požiarna klapka

FDMS Požiarna klapka

FDMS
Požiarna klapka

FDMS – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia. Klapka je vybavená obručou, ktorá zjednodušuje inštaláciu do požiarnej deliacej konštrukcie.

CHARAKTERISTIKA – FDMS POŽIARNA KLAPKA:
  • klapky od ø 100 do 600 mm
  • CE certifikácia podľa EN 15650
  • testované podla EN 1366-2
  • klasifikované podla EN 13501-3+A1
  • požiarna odolnosť až EIS 60
  • tesnosť podla EN 1751 cez teleso trieda C a cez list trieda 2
  • koroziivzdornost podla EN 15650
  • cyklovanie C 10 000 podla EN 15650
  • ovládanie klapiek mechanické alebo pomocou servopohonu
  • pre maximálnú rýchlosť 12 m/s a tlakový rozdiel na klapke 2 500 Pa

 

Technická dokumentácia, certifikáty a prehlásenie

Produkty,

ktoré by Vás mohli zaujímať