CFDM Požiarna klapka

CFDM Požiarna klapka

CFDM
Požiarna klapka

CFDM – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia.

CHARAKTERISTIKA – CFDM POŽIARNA KLAPKA:
  • klapky ø 100, 125, 160, 200 mm
  • CE certifikácia podla EN 15650
  • testované podla EN 1366-2
  • klasifikované podla EN 13501-3+A1
  • požiarna odolnosť až EIS 60, 90, 120
  • tesnosť podla EN 1751 cez list trieda 2
  • koroziivzdornost podla EN 15650
  • cyklovanie C 10 000 podla EN 15650
  • ovládanie klapiek mechanické
  • pre maximálnú rýchlosť 12 m/s a tlakový rozdíiel na klapce 1 200 Pa

 

Technická dokumentácia, certifikáty a prehlásenie

Produkty,

ktoré by Vás mohli zaujímať