BSK-J Požiarna klapka

BSK-J Požiarna klapka

BSK-J
Požiarna klapka

BSK-J – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia.

CHARAKTERISTIKA – BSK-J POŽIARNA KLAPKA:
 • rozmery od 100 × 150 mm
  do 1 000 × 1 050 mm
 • CE certifikácia podla EN 15650
 • testované podľa EN 1366-2
 • klasifikované podľa EN 13501-3+A1
 • požiarna odolnosť až EIS 90
 • tesnosť podla EN 1751 cez teleso trieda B a cez list trieda 2
 • koroziivzdornost podľa EN 15650
 • cyklovanie C 10 000 podla EN 15650
 • ovládanie klapiek pomocou servopohonu
 • pre maximálnú rýchlosť 15 m/s a tlakový rozdíiel na klapce 1 200 Pa

 

Technická dokumentácia, certifikáty a prehlásenie

Produkty,

ktoré by Vás mohli zaujímať