VNKM
Výustka na kruhové potrubie

VNKM

Dokumenty na stiahnutie:
Technické podklady (PDF)
Katalóg – katalóg VZT (PDF)


VNKM – Výustka na kruhové potrubie je koncový vzduchotechnický element do kruhového potrubia na distribúciu vzduchu v klimatizovaných, vetraných a vykurovaných priestoroch. Výustka sa dodáva s nastaviteľnými lamelami slúžiacimi na nastavenie smeru prúdenia vzduchu.Charakteristika - VNKM Výustka na kruhové potrubie:

  • pre umiestnenie do kruhového potrubia
  • prívod i odvod vzduchu v kinách, nákupných centrách, halách, garážach a pod.
  • prietok od 100 do cca 5 000 m3/h
  • nastaviteľný smer prúdu vzduchu
  • voliteľný regulačný člen pre nastavenie prietoku a tlakovej straty výuste
  • rámček mriežok je z pozinkovaného plechu, lamely z hliníkových profilov