VASM
Vírivý anemostat s nastaviteľnými lamelami

VASM

Dokumenty na stiahnutie:
Technické podklady (PDF)
Katalóg – katalóg VZT (PDF)


VASM – Vírivý anemostat s nastaviteľnými lamelami je koncový vzduchotechnický element pre distribúciu veľkého množstva vzduchu s veľkou teplotnou diferenciou. Zmenou uhlu výstupu vzduchu je zabezpečené intenzívne premiešanie privádzaného vzduchu.Charakteristika - VASM Vírivý anemostat s nastaviteľnými lamelami:

 • inštalácia do podhľadu alebo zavesený
  pod strop
 • pre výrobné haly, sklady, nákupné centrá a pod.
 • prietok od 350 do 2 400 m3/h
 • veľkosti v mm: 315, 400, 630
 • výška inštalácie nad 3,8 m
 • pre kúrenie s ∆tp ≤ 15 K a chlazení
  s ∆tp ≤ −10 K
 • zmena smeru výstupného vzduchu (zvisle, šikmo, vodorovne)
 • zmena smeru výstupu pomocou servopohonu BELIMO, alebo ručne
 • vysoká indukcia prívodného vzduchu
  vo vetranom priestore
 • pripojovacia krabica v pozinkovanom prevedení
 • čelná doska lakovaná RAL 9010