VAPM - L
Vírivý anemostat s pevnými lamelami

VAPM - L

Dokumenty na stiahnutie:
Technické podklady (PDF)
Katalóg – katalóg VZT (PDF)


VAPM-L – Vírivý anemostat s pevnými lamelami lineárny je koncový vzduchotechnický element pre distribúciu vzduchu. Inštalujú sa pri podlahe v blízkosti predpokladaného pobytu osôb.Charakteristika - VAPM - L Vírivý anemostat s pevnými lamelami:

  • inštalácia do parapetov, stupňov alebo schodísk
  • pre kiná, divadlá, koncertné sály apod.
  • veľkosti podla počtu ružic 1-6
  • prietok od 6 do 100 m3/h
  • výška inštalácie 15-300 mm nad podlahou
  • max. teplotný rozdiel ∆tp ≤ 5 K
  • čelná doska lakovaná RAL 9010
  • možnost osadenia rozptylovým prvkom