Technická podpora

Ponúkame Vám vypracovanie bezplatnej reálnej štúdie Vašich hál a priestorov. Presne vyčíslime náklady na vykurovanie a návrhy na úsporné opatrenia.

Termodiagnostika objektov - informatívne meranie

Termovízne merania umožňujú zistiť nedeštruktívnou metódou v stavebníctve i v oblasti elektroenergetiky rôzne teplotné anomálie, ktoré signalizujú technický problém.

Termografické meranie vyhľadáva netesnosti tepelnej izolácie stien a striech, pričom sa dá určiť ich rozsah. Meranie spočíva v zmonitorovaní infračerveného žiarenia vyžarovaného povrchom objektu (domu, elektrického zariadenia).

Zákazník od vykonaného merania obdrží grafický záznam teplotného obrazu povrchu monitorovaného objektu - termogram.

Vykonávanie termodiagnostiky má významný ekonomický efekt, predchádza sa energetickým stratám a prípadným škodám.

termodiagnostika objektov
termodiagnostika objektov
termodiagnostika objektov
termodiagnostika objektov
termodiagnostika objektov
termodiagnostika objektov
termodiagnostika objektov
termodiagnostika objektov
termodiagnostika objektov
termodiagnostika objektov
termodiagnostika objektov
termodiagnostika objektov

Hygienické posúdenie pracovného prostredia.

Počítačová simulácia Vašich priestorov obsahuje:

Pre projektantov ponúkame bezplatné zaučenie obsluhy a používania našich softwarov.

Programy na stiahnutie:

HEFAISTOS
Počítačová simulácia haly infražiaričmi. Prepočíta tepelné straty budovy a náklady na kúrenie.

HERMES
Počítačová simulácia vykurovania haly teplovzdušnými agregátmi. Prepočíta tepelné straty budovy a náklady na kúrenie.

AIRCAD
Výpočtový program pre vzduchotechniku a požiarnu techniku.