RPM-V
Regulátor variabilného prietoku vzduchu

RPM-V

Dokumenty na stiahnutie:
Technické podklady (PDF)
Katalóg – katalóg VZT (PDF)


RPM-V – Regulátor prietoku vzduchu je určený pre reguláciu promenlivého prietoku vzduchu v kruhovom potrubí. V prípade použitia variabilného prietoku vzduchu podla potreby je prietok vzduchotechnického zariadenia hospodárnejší.Charakteristika - RPM-V Regulátor variabilného prietoku vzduchu:

  • k regulácii variabilného alebo konštantného prietoku vzduchu vo vetracích systémoch
  • priemer od 100 do 630 mm
  • prietok od 35 do 13 500 m3/h
  • vyrobený z pozinkovaného plechu
  • každý regulátor VAV je vybavený tlakovou sondou v prúde vzduchu a servopohonom (Belimo LMV-D3-MP, NMV-D3-MP alebo SMV-D3-MP, napájacie napätie 24 V, ovládacie napätie 0–10 V alebo 2-10 V)