RKKM
Regulačná klapka kruhová

RKKM

Dokumenty na stiahnutie:
Technické podklady (PDF)
Certifikát (PDF)
Návod na použitie (PDF)
Katalóg – katalóg VZT (PDF)


RKM – Regulačná klapka kruhová slúži k regulácii prietoku vzduchu v kruhovom potrubí pomocou škrtenia prierezu. Klapka nie je klasifikovaná ako vzduchotesná.Charakteristika - RKKM Regulačná klapka kruhová:

  • slúži k regulácii prietoku vzduchu
  • ovládanie ručné alebo servopohonom
  • možné použitie aj v prostredí
    s nebezpečenstvom výbuchu
  • v priemere od 80 do 630 mm
  • vyrobená z pozinkovaného plechu
  • s prírubou pre pripojenie na potrubie
    alebo pre pripojenie na SPIRO potrubie