PKTM-90/SK
Požiarna klapka

PKTM-90/SK

PKTM 90(120) – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia.


PKTM III
Požiarna klapka

PKTM III

PKTM III – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia.


FDMC
Požiarna klapka

FDMC

FDMC – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia.


FDMD
Požiarna klapka

FDMD

FDMC – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia.


PSUM
Požiarny stenový uzáver

PSUM

PSUM – Požiarny stenový uzáver je uzáver otvorov ventilačných systémov, výťahových šácht, káblových kanálov atď. bez nadväzujúceho vzduchotechnického potrubia.


PVM
Požiarny ventil

PVM

PVM – Požiarny ventil je požiarny uzáver vzduchotechnických zariadení, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do druhého. Okrem tejto funkcie spĺňa aj funkciu vzduchotechnickú a môže byť použitý pre prívod i odvod vzduchu s pripojením na vzduchotechnické potrubie.