PKTM-90/SK
Požiarna klapka

PKTM-90/SK

Dokumenty na stiahnutie:
Technické podklady (PDF)
Certifikát (PDF)
Certifikát ATEX (PDF)
Návod k inštalácii (PDF)
Návod na použitie (PDF)
Katalóg – katalóg VZT (PDF)


PKTM 90(120) – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia.Charakteristika - PKTM-90/SK Požiarna klapka:

 • štvorhranné klapky od 180 × 180 mm
  do
  1 600 × 1 000 mm
 • kruhové klapky od ø 180 do 1 000 mm
 • CE certifikácia podla EN 15650
 • testované podla EN 1366-2
 • klasifikované podla EN 13501-3+A1
 • požiarna odolnosť až EIS 90
 • tesnosť podla EN 1751 cez teleso trieda C a cez list trieda 2
 • koroziivzdornost podla EN 15650
 • cyklovanie C 10 000 podla EN 15650
 • ovládanie klapiek mechanické alebo pomocou servopohonu
 • pre maximálnú rýchlosť 12 m/s a tlakový rozdíiel na klapce 1 200 Pa