NKTM
Protidažďová žalúzia

NKTM

Dokumenty na stiahnutie:
Technické podklady (PDF)
Katalóg – katalóg VZT (PDF)


NKTM – Pretlaková klapka slúží k automatickému uzavretiu potrubía v prípade vypnutía ventilátora. V prípade výpadku jedného z ventilátorov z činnosti pri paralelnom zapojení ventilátorov klapka brání zpätnému prúdeniu vzduchu.Charakteristika - NKTM Protidažďová žalúzia:

  • rozmery od 200 x 200 do 1400 x 1400mm
  • maximálny tlakový rozdiel 1500 Pa
  • mechanické zariadenie brániace spätnému prúdeniu
  • klapka je vyrobená z pozinkovaného plechu