HELIOS
Tmavý plynový infražiarič

HELIOS

Dokumenty na stiahnutie:
Technické podklady (PDF)
Prospekt (PDF)
Certifikát (PDF)
Návod k inštalácií HELIOS (PDF)
Návod k inštalácií HELIOS-S (PDF)
Katalóg – katalóg vykurovania (PDF)


HELIOS – Tmavý trubkový plynový infražiarič pre vykurovanie priemyselných objektov, skladových hál, športových objektov, prípadne i kultúrnych domov a ďalších objektov s minimálnou výškou stropu 3.5m.
Tmavé plynové infražiariče patria medzi najúspornejšie vykurovacie systémy. Naša spoločnosť vlastní návrhový software HEFAISTOS, ktorý hodnoverne simuluje vykurovaný priestor. Radi vám bezplatne vypracujeme simuláciu vykurovania vašich priestorov aj s orientačnou spotrebou plynu.
Program HEFAISTOS je zatiaľ dostupný pre projektantov a záujemcov vo forme FREEWARE (voľne šíriteľné)Charakteristika - HELIOS Tmavý plynový infražiarič:

  • palivo – zemní plyn (G20), propan (G31), propan-butan (G30/G31)
  • vykurovací výkon od 6,1 do 45 kW
  • niekoľko konštrukčných prevedení
  • odlišujú sa výkonom, prevedením horákovej skrine, konštrukciou reflektoru a tvarom vykurovacej trubice
  • možnosť výkonovo jednostupňového, alebo dvojstupňového prevedenia horáku


Voliteľné príslušenstvo - HELIOS Tmavý plynový infražiarič:

  • závesný materiál
  • pripojovacia plynová hadica
  • potrubie pre odsávanie spalín a nasávanie spalovacieho vzduchu
  • ovládacia skriňa OI, HELREG, Siemens Climatix