FDMD
Požiarna klapka

FDMD

Dokumenty na stiahnutie:
Technické podklady (PDF)
Certifikát (PDF)
Návod k inštalácii (PDF)
Katalóg – katalóg VZT (PDF)


FDMC – Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia.Charakteristika - FDMD Požiarna klapka:

  • klapky od ø 100 do 200 mm
  • CE certifikácia podla EN 15650
  • testované podla EN 1366-2
  • klasifikované podla EN 13501-3+A1
  • požiarna odolnosť až EIS 90
  • tesnosť podla EN 1751 cez teleso trieda C a cez list trieda 2
  • koroziivzdornost podla EN 15650
  • cyklovanie C 10 000 podla EN 15650
  • ovládanie klapiek mechanické alebo pomocou servopohonu
  • pre maximálnú rýchlosť 12 m/s a tlakový rozdíiel na klapce 1 200 Pa