VVM
Výusť s vírivým výtokom vzduchu

VVM

VVM – Výusť s vírivým výtokom vzduchu je ručne prestaviteľná výusť s lopatkami pre odklon prúdu vzduchu. Ide o koncový vzduchotechnický element pre distribúciu vzduchu umožňujúci optimálne usmernenie výtokového prúdenia vzhľadom k potrebám klimatizovaných alebo vetraných priestorov. Vírivým výstupom vzduchu je zabezpečené jeho intenzívne premiešanie so vzduchom v miestnosti.


VVPM
Výusť s vírivým výtokom vzduchu s pevnými lamelami

VVPM

VVPM – Výusť s vírivým výtokom vzduchu s pevnými lamelami. Ide o koncový vzduchotechnický element pre distribúciu vzduchu umožňujúci optimálne usmernenie výtokového prúdenia vzhľadom k potrebám klimatizovaných alebo vetraných priestorov. Vírivým výstupom vzduchu je zabezpečené jeho intenzívne premiešanie so vzduchom v miestnosti.


VVDM
Výusť s vírivým výtokom vzduchu s pevnými lamelami

VVDM

VVDM – Vyúsť s vírivým výtokom vzduchu je ručne nastavitelná vyúsť s lopatkami pre odklon prúdu vzduchu. Ide o koncový vzduchotechnický element pre distribúciu vzduchu umožňujúcí optimálne usmernenie výtokového prúdenia vzhľadom k potrebám klimatizovaných alebo vetraných priestorov. Vírivým výstupom vzduchu je zaistené jeho intenzívne premiešanie so vzduchom v miestnosti.


ALCM
Anemostat lamelový štvorcový

ALCM

ALCM – Anemostat lamelový štvorcový je koncový vzduchotechnický element pre distribúciu vzduchu. Anemostat má čelné výtokové plochy z pevných profilových lamiel, ktoré sú vodorovne usporiadané. Lamely môžu byť rôzne usporiadané – prevedenie základné štvorcové, prevedenie I, prevedenie H, prevedenie L a prevedenie U.


ALKM
Anemostat lamelový kruhový

ALKM

ALKM – Anemostat lamelový kruhový je koncový vzduchotechnický element pre distribúciu vzduchu. Výtokové plochy anemostatu sú z pevných profilových lamiel. Ich kruhová konštrukcia zaručuje pri privádzaní vzduchu rovnomerné prúdenie do všetkých smerov.


VASM
Vírivý anemostat s nastaviteľnými lamelami

VASM

VASM – Vírivý anemostat s nastaviteľnými lamelami je koncový vzduchotechnický element pre distribúciu veľkého množstva vzduchu s veľkou teplotnou diferenciou. Zmenou uhlu výstupu vzduchu je zabezpečené intenzívne premiešanie privádzaného vzduchu.


VAPM
Vírivý anemostat s pevnými lamelami

VAPM

VAPM – Vírivý anemostat s pevnými lamelami je koncový vzduchotechnický element pre distribúciu vzduchu v priestoroch s výškou od 2,6 do 4 m. Vírivým výstupom vzduchu je zabezpečené jeho intenzívne premiešanie so vzduchom v miestnosti.


VAPM - L
Vírivý anemostat s pevnými lamelami

VAPM - L

VAPM-L – Vírivý anemostat s pevnými lamelami lineárny je koncový vzduchotechnický element pre distribúciu vzduchu. Inštalujú sa pri podlahe v blízkosti predpokladaného pobytu osôb.


SMM
Stenová mriežka samostatná

SMM

SMM – Stenová mriežka samostatná slúži na zakrytie vetracích otvorov v klimatizovaných, vetraných, alebo vykurovaných priestoroch.


SMPM
Stenová mriežka pásová

SMPM

SMPM – Stenová mriežka pásová slúži na zakrytie vetracích otvorov v klimatizovaných, vetraných, alebo vykurovaných priestoroch.


VNM
Výustka nastaviteľná

VNM

VNM – Výustka nastaviteľná je koncový vzduchotechnický element do hranatého potrubia na distribúciu vzduchu v klimatizovaných, vetraných a vykurovaných priestoroch. Výustka sa dodáva s nastaviteľnými lamelami slúžiacimi na nastavenie smeru prúdenia vzduchu.


SVM
Stenová výustka

SVM

SVM – Stenová výustka je koncový distribučný element pre distribúciu vzduchu v klimatizovaných, vetraných alebo vykurovaných priestoroch. Dodáva sa s pevnými alebo nastaviteľnými lamelami slúžiacimi na nastavenie smeru prúdenia vzduchu.


VNKM
Výustka na kruhové potrubie

VNKM

VNKM – Výustka na kruhové potrubie je koncový vzduchotechnický element do kruhového potrubia na distribúciu vzduchu v klimatizovaných, vetraných a vykurovaných priestoroch. Výustka sa dodáva s nastaviteľnými lamelami slúžiacimi na nastavenie smeru prúdenia vzduchu.


KMM
Krycia mriežka

KMM

KMM – Krycia mriežka sa používa na zakrytie koncov potrubí a otvorov v stene, aby sa zabránilo prieniku predmetov do potrubia.


DDM II
Dýza s ďalekým dosahom

DDM II

DDM II – Dýza s ďalekým dosahom je koncový vzduchotechnický element určený pre distribúciu privádzaného vzduchu na veľké vzdialenosti.


TVOM, TVPM
Tanierový ventil

TVOM, TVPM

TVOM, TVPM – Tanierový ventil je koncový vzduchotechnický element určený pre distribúciu vzduchu vo vetraných alebo klimatizovaných priestoroch.


EKOBOX
Pripojovacia krabica k čelným doskám

EKOBOX

EKOBOX – Pripojovacia krabica k čelným doskám v ekonomickom prevedení vhodnom pre pripojenie štvorhranných čelných dosiek.


DPM
Dierovaný panel

DPM

DPM – Dierovaný panel je koncový vzduchotechnický element, ktorý je vhodný pre vetranie a klimatizáciu miestností, hál alebo obchodných domov.


VSV
Výusť so štrbinovým výtokom vzduchu

VSV

VSV – Výusť so štrbinovým výtokom vzduchu je úzky koncový element, ktorý využíva vyrovnaný vzdušný prúd vzduchu po celej dĺžke výuste, ktorý je veľmi stabilný.


VPVM
Velkoplošná vyúsť

VPVM

VPVM – Veľkoplošná výusť je koncový element pre distribúciu vzduchu v klimatizovaných a vetraných priestoroch. Vzduch je privádzaný nízkou rýchlosťou v blízkosti podlahy a odvádza škodliviny z pobytovej oblasti do priestoru pod stropom.


TVM
Tlmiaca vložka

TVM

TVM – Tlmiaca vložka sa používa k zamedzeniu prenosu dynamických síl vyvolaných chvením ventilátorov, jednotiek a prípadne iných zariadení na pripojené vzduchotechnické potrubie a ich spätnému prenosu síl spôsobených chvením, dilatáciou alebo hmotnosťou.


PDZM
Protidažďová žalúzia

PDZM

PDZM - Protidažďová žalúzia chráni nasávacie a výfukové otvory vzduchotechnických zariadení pred nečistotami, dažďom, snehom alebo proti vniknutiu drobných živočíchov. Tiež slúži ako estetické zakrytie otvorov.


NKTM
Protidažďová žalúzia

NKTM

NKTM – Pretlaková klapka slúží k automatickému uzavretiu potrubía v prípade vypnutía ventilátora. V prípade výpadku jedného z ventilátorov z činnosti pri paralelnom zapojení ventilátorov klapka brání zpätnému prúdeniu vzduchu.