úsporné vykurovanie
   úsporné vetranie
      úsporné osvetlenie

Stovky zákazníkov, výborné referenčné akcie, dynamický vývoj v jednotlivých komoditách.

ZARAĎTE SA AJ VY K FIRMÁM KTORÉ NECHCÚ MAŤ PROBLÉMY.

  • Výroba orientovaná na spokojnosť zákazníkov - zohľadnenie impulzov trhu.
  • Progresívne riešenie na základe vlastného vývoja - spolupráca s vysokými školami a skúšobnými ústavmi.
  • Záruka, istota a kvalita.
  • Medzinárodný systém kontroly kvality ISO 9002, ISO 9001

Mandík Group s.r.o.

Zelená ulica 21
940 01 Nové Zámky

tel.: 035 64 23 006,
fax: 035 64 20 336
info@mandik.sk